„Pielęgnując chorego, niosąc mu ulgę, umożliwiamy „ludzkie życie” całemu człowiekowi. Zmniejszając udrękę cielesną, wyzwalamy myśl, wyzwalamy ducha spętanego cielesnymi więzami.”

bł. Hanna Chrzanowska

N.Z.O.Z. „MARI-MED”

Opieka Długoterminowa i Paliatywna

To podmiot leczniczy świadczący usługi medyczne od 2007 roku w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bezpłatnie
dla pacjentów.

Ponadto realizujemy szkolenia w zakresie medycyny paliatywnej dla lekarzy i pielęgniarek. N.Z.O.Z. „MARI-MED” Opieka Długoterminowa i Paliatywna wpisany jest na Listę jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe z dziedziny medycyny paliatywnej, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w ramach specjalizacji z medycyny paliatywnej w zakresie stażu kierunkowego z zakresu poradni opieki paliatywnej i domowej opieki paliatywnej.

Hospicjum
domowe

to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

Opieka
paliatywna

Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

opieka długoterminowa

stanowi opiekę nad przewlekle chorymi
przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej 

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

Świadczenia w
ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci obejmują opieką pacjentów w
terminalnej fazie choroby, przebywających w swoich domach. Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia. 

Perinatalna opieka paliatywna

PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA

Perinatalna opieka paliatywna to świadczenia przeznaczone dla rodzin oczekujących narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Wsparciem obejmujemy również rodziców w trakcie diagnostyki prenatalnej z podejrzeniem nieuleczalnej choroby płodu.