REJESTRACJA

Wymagane dokumenty do przyjęcia:

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

 •  oryginał skierowania do HOSPICJUM DOMOWEGO [DRUK SKIEROWANIA] lub oryginał skierowania do PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ [DRUK SKIEROWANIA]
 • kopie dokumentacji medycznej potwierdzające chorobę i przebyte leczenie
 • dowód osobisty do okazania lub aplikacja mTożsamość
 •  dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne do okazania (np. legitymacja emeryta/rencisty, NIP zakładu pracy)
 • numer telefonu kontaktowego do pacjenta lub osoby bliskiej

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

 • oryginał skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego [DRUK DO POBRANIA]
 • oryginał karty oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką  długoterminową domową (Skala Barthel) [DRUK DO POBRANIA]
 • kopie dokumentacji medycznej potwierdzające chorobę i przebyte leczenie
 • dowód osobisty do okazania lub aplikacja mTożsamość
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne do okazania (np. legitymacja emeryta/rencisty, NIP zakładu pracy)
 •  numer telefonu kontaktowego do pacjenta lub osoby bliskiej

Oryginał skierowania w postaci papierowej należy dostarczyć, nie później niż
w terminie do 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
W przypadku rezygnacji z planowanej opieki należy pamiętać o przekazaniu tej informacji.

Zgłoszenia pacjenta można dokonać:

Osobiście:
poniedziałek – piątek w godz. 10.00-16.00
Korespondencyjnie:
przesłać pocztą na adres:
N.Z.O.Z. „MARI-MED” Opieka Długoterminowa i Paliatywna ul. Bałtycka 3, 31-214 Kraków.
Telefonicznie:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00 pod numerem telefonu: 12 415 30 90, 510 732 900 lub 500 732 772
Elektronicznie:
rejestracja.marimed@gmail.com