INFORMACJE

Informacje dla pacjentów

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej
listy oczekujących. W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia
pacjentowi zostanie wyznaczony termin wizyty w innym, możliwie najkrótszym czasie.
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapisywane są na wizyty do lekarzy
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.