Wybierz świadczenie zdrowotne

Hospicjum
domowe

Świadczenia hospicjum domowego obejmują świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia

Poradnia medycyny paliatywnej

Dowiedz się więcej na temat świadczenia w poradni medycyny paliatywnej, warunków realizacji świadczeń oraz rejestracji...

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Dowiedz się więcej na temat świadczenia w pielęgniarskiej opieki długoterminowej, warunków realizacji świadczeń oraz rejestracji...

Hospicjum domowe dla dzieci

Świadczenia w ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci obejmują opieką pacjentów w terminalnej fazie choroby, przebywających w swoich domach.

Perinatalna opieka paliatywna

Świadczenia przeznaczone dla rodzin oczekujących narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Wsparciem obejmujemy również rodziców w trakcie diagnostyki prenatalnej...