SZKOLENIA

Szkolenia

N.Z.O.Z. „MARI-MED” Opieka Długoterminowa i Paliatywna prowadzi szkolenia w zakresie
medycyny paliatywnej dla lekarzy i pielęgniarek. Podmiot leczniczy wpisany jest na Listę jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe z dziedziny medycyny paliatywnej, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w ramach specjalizacji z
medycyny paliatywnej w zakresie stażu kierunkowego z zakresu poradni opieki paliatywnej i domowej opieki paliatywnej.

Więcej informacji pod numerem telefonu:
   500 732 772 lub 510 732 900