PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości
życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

ŚWIADCZENIA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Świadczenia w warunkach ambulatoryjnych w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej są przeznaczone dla pacjentów, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu.

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Warunkiem realizacji świadczeń w zakresie Poradni Medycyny Paliatywnej jest:
1. przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
2. wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia

tabela leczenia

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347)

Świadczenia w Poradni Medycyny Paliatywnej obejmują:

porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu pacjenta, w tym również pacjenta ,
który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego,

porady psychologa w poradni lub w domu pacjenta,

świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu pacjenta.

REJESTRACJA DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Wymagane dokumenty do przyjęcia:

Zgłoszenia pacjenta można dokonać:

Oryginał skierowania w postaci papierowej należy dostarczyć, nie później niż  w terminie do 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod  rygorem skreślenia z listy oczekujących.

W przypadku rezygnacji z planowanej opieki należy pamiętać o przekazaniu tej informacji  do Poradni Medycyny Paliatywnej.

Ostateczna decyzja, od której zależy przyjęcie pacjenta do opieki paliatywnej  należy do lekarza kwalifikującego z poradni.

 

Informacje dla pacjetów mari-med